BARČIAKOVÁ, Alžbeta. Administrativní budova z modulárních buněk v pasivním standardu [online]. Ostrava, 2015 [cit. 2021-12-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/111072. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO