HERMANNOVÁ, Ivana. Objemová studie modernizace bytového objektu na ulici SNP v Mostě. Ostrava, 1997. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO