JEŽKOVÁ, Zdeňka. Urbanistická studie začlenění objektu služeb a obchodu do stávající zástavby města. Ostrava, 1997. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO