KEJKRT, Pavel. Objemová a zastavovací studie nového hřbitova Most. Ostrava, 1997. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO