SOJKOVÁ, Vladana. Porovnání výpočtů požární odolnosti železobetonových prvků podle ČSN a Eurokódů. Ostrava, 1997. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO