HOLÝ, Petr. Návrh projekčního řešení nosné a stavební části sportovního centra. Ostrava, 1999. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO