ŠAFRATA, Jiří. Hlavní faktory ovlivňující modul pružnosti betonu [online]. Ostrava, 2016 [cit. 2019-06-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/112216. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO