TRUNGEROVÁ, Viktorie. Zlepšování přístupu k identifikaci a evidenci požadavků zákazníka na produkt [online]. Ostrava, 2016 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/114519. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO