POKORNÝ, Miroslav. Analýza využití moderních metod spojování materiálu [online]. Ostrava, 2016 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/114672. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO