FICHNA, Vít. Kloub pro polohování kamery [online]. Ostrava, 2016 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/114723. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO