BEKAURI, Sandro. Energy Management in Smart Home [online]. Ostrava, 2016 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/115919. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO