VAVREČKA, Martin. Absolvování individuální odborné praxe [online]. Ostrava, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/116017. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO