ŠNOBL, Patrik. Objemová studie rekonstrukce zástavby v památkovém ochranném pásmu: Lokalita: Vítkovice, ul. Kotkova a Mostárenská. Ostrava, 2000. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO