VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Kamila KOČÍ, Nela AMBROŽOVÁ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Structural properties and photocatalytic activity of ceria nanoparticles on vermiculite matrix. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2016, 16(8), 7844-7848. ISSN 1533-4899. Dostupné z: doi:10.1166/jnn.2016.12563
Uložit do Citace PRO