LABUDKOVÁ, Jana a Radim ČAJKA. Comparing the rigidity of the prestressed and non-prestressed foundation [online]. 2016 [cit. 2019-05-21]. ISSN 2180-3722. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/116788
Uložit do Citace PRO