TITOV, Andrii, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Aleš HENDRYCH, Dušan JANIČKOVIČ, Jiří BURŠÍK a Yvonna JIRÁSKOVÁ. Co2FeSi Heusler alloy prepared by arc melting and planar flow casting methods: microstructure and magnetism. Acta Physica Polonica A. 2017, 131(4), 654-656. DOI: 10.12693/APhysPolA.131.654. ISSN 0587-4246.
Uložit do Citace PRO