KRESTA, Aleš, Tomáš TICHÝ a Mehdi TOLOO. Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu. Politická ekonomie. 2017, 65(2), 161-178. DOI: 10.18267/j.polek.1134. ISSN 0032-3233.
Uložit do Citace PRO