KACEROVSKÁ, Barbora. Modeling of plasmonic nanostructures in COMSOL [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/117229. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO