ŠVEC, Jiří. Vliv geometrie tvářecího nástroje na mechanické vlastnosti v procesu vícenásobné plastické deformace [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/117618. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO