GRYGAR, Daniel. Porovnání přesnosti obrobených ploch při soustružení s C a Y osou [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2021-01-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/117628. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO