XU, Congrong. Profitability Assessment of a Given Company [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2020-06-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/118039. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO