PUHL, Tomáš. Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2021-12-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/118463. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO