BLAHA, Petr. Hodnocení kvality řečových signálů na bázi virtuální instrumentace [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/118893. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO