GULČÍK, Andrej. Vyhledávání frází v netextových souborech [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/118957. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO