LASOTA, Radomír. Automatizované ověření parametrů DAC převodníků a výkonových zesilovačů pro účely generování testovacích signálů [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/119124. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO