PEŇÁZ, Pavel. Technické materiály používané v plynárenství v oblasti rozvodu topných plynů [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2019-06-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/119492. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO