HOFFMANN, Martin. Vliv dmýchání inertního plynu v licí pánvi na mikročistotu oceli [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/119544. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO