CERVANTES RICALDE, Bladimir Alex. Optimalizace metodiky geofyzikálních měření metodami elektrické rezistivitní tomografie a georadaru na územích postižených svahovými deformacemi [online]. Ostrava, 2016 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/120125. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO