PAVELEK, Lubomír. Fyzikální a chemické separace sloučenin kovů: Nanomateriály na bázi oxidů zinku a vybraných lanthanoidů, příprava a charakterizace [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/120143. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO