KOSEK, Jiří. Ekonomická analýza efektivnosti vnitropodnikových útvarů. Ostrava, 1985. Diplomová práce.
Uložit do Citace PRO