KRUŠINSKÝ, Peter, Eva CAPKOVÁ, Lucie AUGUSTINKOVÁ a Renáta KORENKOVÁ. Proportions - disposition relationship analysis of a historical truss in a rural house in Vápenná Village, Czech Republic. Civil and Environmental Engineering [online]. 2016, 12(2), 111-115 [cit. 2019-02-15]. DOI: 10.1515/cee-2016-0015. ISSN 2199-6512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/120622
Uložit do Citace PRO