KLOKOČNÍK, Jaroslav, Jan KOSTELECKÝ, Aleš BEZDĚK a Ivan PEŠEK. Candidates for volcanoes under the ice of Antarctica detected by their gravito-topographic signal. 2017. DOI: 10.4401/ag-7427. ISSN 1593-5213.
Uložit do Citace PRO