KOLICHOVÁ, Eva. Uplatnění vnitropodnikového řízení v podmínkách JZD Moravan. Ostrava, 1990. Diplomová práce.
Uložit do Citace PRO