SÁLUS, Vladimír. Technicko-organizační zhodnocení doplňkových technologií, zlepšujících stabilitní poměry při ražení PPRS ve stížených podmínkách OKR. Ostrava, 1986. Diplomová práce.
Uložit do Citace PRO