TOŠENOVSKÝ, Filip a Josef TOŠENOVSKÝ. Process capability and data contamination. Quality Innovation Prosperity - Kvalita Inovácia Prosperita [online]. 2017, 21(3), 50-61 [cit. 2019-05-21]. DOI: 10.12776/QIP.V21I3.910. ISSN 1335-1745. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/126687
Uložit do Citace PRO