WANG, Xinran. Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2021-01-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/127572. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO