ŠPAČEK, František. Využití matematického programování pro řešení trasovacích úloh [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2021-12-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/127717. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO