DVOŘÁČEK, Zbyněk. Analýza specifik a aplikace vybraných metod oceňování vinic [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/127901. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO