JURČÍKOVÁ, Zuzana. Regulace prodeje tabákových výrobků v EU [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/128085. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO