SNIEGOŇ, Michal. Možnosti aplikace simulačního software při hodnocení metalurgických procesů [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/128874. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO