RAKOWSKÁ, Adéla. Železobetonová konstrukce kavárny Avion v Českém Těšíně [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/129207. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO