FICHNA, Vít. Konstrukční návrh zařízení pro automatické krimpování, testování a balení hadic [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/129622. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO