KOUTSKÝ, Jaroslav. 12% chromová ocel a některé její modifikace. Ostrava, 1958. Kandidátská disertační práce.
Uložit do Citace PRO