TOMEK, Miroslav a Jan STROHMANDL. Evakuace jako neoddělitelná součást ochrany obyvatelstva. Spektrum. 2013, 13(2), 45-47. ISSN 1211-6920.
Uložit do Citace PRO