TOMEK, Miroslav a Jan STROHMANDL. Evakuace jako neoddělitelná součást ochrany obyvatelstva. Spektrum [online]. 2013, 13(2), 45-47 [cit. 2019-04-24]. ISSN 1211-6920. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/132702
Uložit do Citace PRO