KUCHAŘ, Vladislav. Hala pro textilní výrobu – vytápění a větrání [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/133883. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO