STROUHALOVÁ, Michaela. Studium fázových změn v oceli během jejího tuhnutí [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/133980. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO