VALUCHOVÁ, Soňa, Pavlína MIKULKOVÁ, Jana PEČINKOVÁ, et al. Imaging plant germline differentiation within Arabidopsis flowers by light sheet microscopy. 2020. DOI: 10.7554/eLife.52546.
Uložit do Citace PRO