ANLAUF, Tomáš. Analýza vícevariačních sítí [online]. Ostrava, 2020 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/140528. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO