ŠTEFKO, Peter. Řízení údržby průmyslového podniku [online]. Ostrava, 2021 [cit. 2021-12-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/144270. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO