BYSTROŇOVÁ, Alžběta. Potlačení mechano-akustického rušení při monitorování vitálních funkcí na bázi BKG během vyšetření v MR. Online, Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/147561. [cit. 2023-10-03].
Uložit do Citace PRO